Theo dự thảo chương trình phổ thông mới, cả ba cấp học sẽ có 20 chương trình học bắt buộc và tự chọn. Đặc biệt, cấp THCS sẽ có hai môn học mới mang tính tích hợp là Lịch sử - Địa lý và khoa học tự nhiên.

Các môn bắt buộc xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 bao gồm Tiếng việt/Ngữ văn, Toán, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Riêng môn Ngoại ngữ, học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ tiếp cận theo hướng làm quen, từ lớp 3 trở đi mới trở thành môn học mang tính bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ có mảng nội dung riêng biệt dành cho giáo dục hướng nghiệp với nhiều nội dung khác nhau như : Giới thiệu nghề nghiệp, các yêu cầu cần chuẩn bị để tiếp cận nghề, làm thế nào để học sinh có thể khám phá bản thân với những năng lực tổ chức để đáp ứng nghề cần có trong tương lai...

Dự thảo chương trình các môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng công khai để lấy ý kiến rộng rãi dư luận khoảng 2 tháng. Dự kiến tháng 4/2018, Bộ sẽ công bố chương trình chính thức.

Sau khi xin ý kiến đóng góp, từ năm học 2019 - 2020 chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới sẽ được thực hiện.

Chi tiết 20 môn học mà học sinh Việt Nam sẽ học từ năm 2019 1

Kết cấu 20 môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Xem chi tiết môn Ngữ Văn Tại đây

Xem chi tiết môn Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 Tại đây

Xem chi tiết môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 Tại đây

Xem chi tiết môn Toán (từ lớp 1 đến 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Đạo Đức/Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế pháp luật (Từ lớp 1 đến lớp 12)  Tại đây

Xem chi tiết môn Tự nhiên và Xã hội (học từ lớp 1 đến lớp 3) Tại đây

Xem chi tiết môn Lịch Sử và địa lý cấp Tiểu học (lớp 4,5) Tại đây

Xem chi tiết môn Lịch Sử và địa lý cấp Trung học (lớp 6 đến lớp 9) Tại đây

Xem chi tiết môn Lịch Sử (từ lớp 10 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Địa lý (từ lớp 10 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Khoa học (lớp 4, 5) Tại đây

Xem chi tiết môn Khoa học tự nhiên (lớp 6 đến lớp 9) Tại đây

Xem chi tiết môn Vật lý (từ lớp 10 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Hóa học (từ lớp 10 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Sinh học (từ lớp 10 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Công nghệ (từ lớp 3 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Tin học (từ lớp 3 đến lớp 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Âm nhạc (từ lớp 1 đến 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Mỹ thuật (từ lớp 1 đến 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Giáo dục thể chất (từ lớp 1 đến 12) Tại đây

Xem chi tiết môn Hoạt động trải nghiệm/ hướng nghiệp (từ lớp 1 đến 12) Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại Ngữ 2, môn tiếng Pháp Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại Ngữ 2, môn tiếng Đức Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại Ngữ 2, môn tiếng Nga Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại ngữ 2, môn tiếng Nhật Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại ngữ 2, môn tiếng Trung Tại đây

Xem chi tiết chương trình Ngoại ngữ 2, môn tiếng Hàn Tại đây

Ngọc Hà