Sáng 20/1, hội nghị triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới đã được UBND TP.Hà Nội tổ chức đầu tiên trên cả nước.

Theo thống kê, cả nước có 28.177 cơ sở giáo dục phổ thông công lập (15.050 trường tiểu học, 10.697 trường THCS, 2.430 trường THPT), 14.883.647 học sinh, 476.924 lớp học và 419.903 phòng học.

Chương trình GDPT mới: Bổ sung hơn 57.000 phòng học, mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên 1

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình SGK mới, do UBND TP.Hà Nội tổ chức đầu tiên trong cả nước vào ngày 20/1 với 30 điểm cầu.

Về phòng học: Hiện cả nước có 419.903 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố khoảng 323.551 phòng, đạt tỷ lệ 77,1% (tiểu học 68,7%, trung học cơ sở 85,7%, trung học phổ thông 93,9%).

Đối với phòng học bộ môn: Ở cấp THCS số phòng đáp ứng quy định là 20.573 phòng (đạt tỷ lệ 66,8%); cấp THPT đạt tỷ lệ 72,8%.

Về thiết bị dạy học tối thiểu: Hiện tỷ lệ đáp ứng yêu cầu tối thiểu ở cấp tiểu học là 56% (vùng miền núi phía bắc 49%, Tây nguyên 57%, Tây Nam bộ 51%); cấp THCS là 55% (vùng miền núi phía bắc 50%, Tây nguyên 70%, Tây Nam bộ 49%); cấp THPT là 58% (vùng miền núi phía bắc 52%, Tây nguyên 70%, Tây Nam bộ 45%). Số lượng thiết bị phòng học bộ môn mới chỉ đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu giảng dạy.

Về thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện trung bình tiểu học thì 2,1 trường mới có 1 phòng máy, tỷ lệ này ở cấp THCS là 1,3 trường, THPT là 1,9. Trong khi đó, để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy tối thiểu, cấp tiểu học và THCS, mỗi trường cần ít nhất 1 phòng máy, cấp THPT là 2 phòng.

Về thiết bị dạy học ngoại ngữ: Hiện chủ yếu là những thiết bị cầm tay, đơn chiếc phục vụ cho việc giảng dạy của GV, các hệ thống dạy ngoại ngữ chuyên dùng còn ít. Diện tích xây dựng trung bình của thư viện cho 1 học sinh rất thấp (0,1 m vuông / 0,6 m vuông theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành).

Cần xây dựng bổ sung khoảng 57.084 phòng học

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, cần phải đầu tư xây dựng bổ sung khoảng 57.084 phòng học (Tiểu học 30.344 phòng học. THCS 20.571 phòng học, THPT 6.169 phòng học). Cùng đó, để kiên cố hóa các phòng học, đầu tư xây dựng thay thế 96.352 phòng học (tiểu học 55.035 phòng học, THCS 18.017 phòng học, THPT 3.330 phòng học).

Chương trình GDPT mới: Bổ sung hơn 57.000 phòng học, mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên 2

Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng núi, còn tồn tại nhiều phòng học tạm thời.

Với các phòng học bộ môn: Cần xây dựng bổ sung khoảng 24.300 phòng còn thiếu và 10.244 phòng chưa đáp ứng quy định; cấp THPT (với quy mô quy ước 1 trường THPT 24 lớp, cần 6 phòng) cần xây dựng bổ sung khoảng 3.270 phòng còn thiếu và 3.195 phòng chưa đáp ứng quy định.

Thư viện: Cần bổ sung thêm 27.849 phòng cho thư viện (Tiểu học 15.538 phòng; THCS 9.831 phòng; THPT 2.480 phòng).

Đối với các thiết bị dạy học tối thiểu: Cần bổ sung 156.075 bộ thiết bị (theo danh mục sẽ ban hành) trong đó: Tiểu học 134.328 bộ; THCS 17.099 bộ và THPT 4.648 bộ.

Đồng thời, cần bổ sung thêm ít nhất khoảng 30.112 bộ thiết bị phòng học bộ môn (THCS là 23.613 bộ, THPT là 6.499 bộ).

Chương trình GDPT mới: Bổ sung hơn 57.000 phòng học, mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên 3

Đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục phổ thông là trách nhiệm của các địa phương.

Trong giai đoạn tới, nguồn vốn trung ương hỗ trợ sẽ ưu tiên các tỉnh, các vùng kinh tế phát triển chậm, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, các tỉnh thuộc các vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương cần chủ động huy động nhiều nguồn từ ngân sách địa phương, kêu gọi xã hội hóa và các nguồn tài trợ để góp phần từng bước giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học.

Dự kiến mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên tiểu học

Theo Bộ GD&ĐT, nhu cầu về giáo viên ở các cấp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới về cơ bản không có sự biến động nhiều so với số giáo viên hiện có.

Đối với tiểu học, bình quân 1 năm có 2% giáo viên nghỉ hưu, tương đương với 7940 giáo viên, như vậy, số được tuyển mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu hàng năm sẽ khoảng 3.970 giáo viên, cộng với mỗi năm tuyển mới khoảng 3.900 giáo viên do tăng quy mô, trung bình mỗi năm sẽ tuyển mới khoảng hơn 7.800 nghìn giáo viên.

Chương trình GDPT mới: Bổ sung hơn 57.000 phòng học, mỗi năm tuyển dụng gần 8.000 giáo viên 4

GS.Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên chương trình Sách giáo khoa mới trình bày tại hội thảo.

Do đó, theo Bộ GD&ĐT, các địa phương cần tính toán cụ thể số lượng giáo viên cần tuyển theo nhu cầu từng năm, ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên tiếng Anh, Tin học còn thiếu, hạn chế hoặc không tuyển giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, vì các môn học này giáo viên tiểu học đã được đào tạo để dạy.

Có thể tạm dừng tuyển mới để giải quyết tình trạng thừa giáo viên THCS Ở cấp THCS, bình quân 1 năm có 2% giáo viên THCS nghỉ hưu, tương đương với 6.219 giáo viên, như vậy số tuyển bổ sung thay thế nghỉ hưu là 3.110, cộng với số giáo viên cần tuyển mới do tăng quy mô học sinh là 1.250 giáo viên.

Theo thầy Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục (Bộ GD&ĐT), việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán cho chương trình GDPT mới cần làm theo lộ trình.

Để thực hiện lộ trình này, thầy Minh cho biết, Ban ngân sách đang đề xuất mỗi môn, ở mỗi cấp là 2 giáo viên cho một tỉnh. Nhân với 63 tỉnh, chúng ta có chương trình bồi dưỡng đại trà chung.

Thầy Minh khẳng định :"Phải chuẩn bị đội ngũ sao cho độ tuổi đủ để đi tiếp được 5 năm tiểu học vừa hỗ trợ dạy lớp sau được. Những giáo viên lớn tuổi thì không nên cho vào đội ngũ cốt cán này".

Ngọc Hiệp (Tổng hợp)