Trước khi kỳ thi THPT quốc gia diễn ra, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy Nguyễn Huy Bằng đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí, theo đó công tác thanh tra sẽ được thực hiện sát sao.

Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao sẽ giám sát thi THPT quốc gia 1

Thầy Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh tra thi là một khâu rất là quan trọng của kỳ thi, đã được quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giáo dục và Quy chế của Bộ GD&ĐT. Năm nay, cũng giống như mọi năm, Thanh tra Bộ đã chủ động tham mưu hướng dẫn cụ thể công tác thanh tra thi đối với tất cả các sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng đã tổ chức tập huấn toàn quốc để thống nhất nhận thức và cách thức thanh tra trước, trong và sau khi thi. Điểm mới năm nay là Bộ chỉ đạo không thanh tra cắm chốt, các đoàn thanh tra của Sở cần có sự tham gia trực tiếp của các trường đại học.

Các kỳ thi  đều phải nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng. Kỳ thi này  được tổ chức ở nhiều điểm thi tại các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Địa bàn rộng, lực lượng tham gia đông nên các việc thanh tra cũng cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý những nơi khó khăn, những vấn đề quan trọng, vấn đề dễ phát sinh sai sót. Thực tế,  kỳ thi này vừa dùng để xét tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, vì vậy bản thân thí sinh đã chú ý việc đó rồi.

Để đảm bảo công bằng nghiêm túc cho tất cả các thí sinh cần nhiều giải pháp. Thanh tra, kiểm tra là một trong các giải pháp quan trọng. Theo quy chế thì có nhiều lực lượng tham gia kiểm tra, giám át. Thứ nhất, phải kể đến lực lượng trực tiếp giám sát phòng thi. Quy chế quy định tối đa 7 phòng thi sẽ có 1 giám sát. Cán bộ làm giám sát sẽ có nhiệm vụ rất cụ thể: Người đó có quyền giám sát cả việc làm của giám thị và các lực lượng khác và có quyền kiến nghị thay đổi giám thị nếu thấy giám thị không đảm bảo đúng quy định.

Thứ hai, thanh tra các sở, họ sẽ thanh tra tất cả các điểm thi. Họ thanh tra từ điểm trưởng cho đến giám thị. Lực lượng thứ 3 là thanh tra Bộ, chúng tôi thanh tra tất cả các sở, các hội đồng thi để bảo đảm từ hội đồng thi đến điểm trưởng, đến giám thị thực hiện đúng chức trách của mình. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thi các cấp cũng thường xuyên kiểm tra công tác thi theo thẩm quyền.

Để thực hiện việc thanh tra của Bộ, chúng tôi đã thành lập 10 đoàn thanh tra chia theo khu vực. Thanh tra không cần có mặt liên tục ở tất cả các điểm thi và không nhằm trực tiếp để xử lý một vài trường hợp cụ thể mà nhằm phát hiện ra những  việc làm đúng và chưa đúng. Nếu đúng thì tiếp tục chỉ đạo làm, còn chưa đúng thì sẽ có những chấn chỉnh để làm sao giúp các hội đồng thi làm đúng. Qua đó tác động vào cả hệ thống

Thanh tra thi khác với thanh tra hành chính . Thanh tra hành chính là xem xét những việc đã diễn ra rồi  trên cơ sở hồ sơ, tài liệu sổ sách để đánh giá. Thanh tra thi là xem xét việc đang diễn ra. Cho nên chủ yếu nhằm nhiệm vụ giúp các điểm thi, các hội đồng làm đúng quy chế. Còn nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy chế.

Năm nay công tác thanh tra có điểm mới là các sở, các giám đốc sở thành lập các đoàn thanh tra trong các  đó có cán bộ của trường đại học tham gia để tăng tính khách quan. Các trường đại học tham gia vào cuộc thi này không chỉ với tư cách là giám thị, giám sát mà còn trực tiếp làm thanh tra.

Bên cạnh việc cử các đoàn thanh tra theo khu vực như nêu trên,  Bộ còn có đoàn thanh tra thường trực có nhiệm vụ  tổng hợp tình hình từ các sở, các đoàn; trực đường dây nóng;  khi cần sẽ điều đi hỗ trợ các địa phương khi phát sinh vấn đề phức tạp.

Ngọc Hà (Theo Trung tâm truyền thông giáo dục)