Đại học Văn hóa Hà Nội

Năm 2019, trường xét tuyển theo 3 phương thức: tuyển thẳng (chiếm 20% tổng chỉ tiêu), dựa trên kết qủa kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển học bạ 3 môn lớp 12 theo các tổ hợp xét tuyển (chiếm 20% tổng chỉ tiêu).

Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nằm ở mức từ 21,20 đến 25,50 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển tổ hợp C00 của ngành Thông tin - Thư viện, ngành Gia đình học - Quản trị dịch vụ gia đình, ngành Bảo tàng học là cao nhất.

Trong đó, phương thức xét tuyển học bạ chỉ áp dụng với các ngành và điểm chuẩn tương ứng như sau:

Đại học Mỏ - Địa chất

Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên phương thức xét học bạ THPT của trường là 540. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 2 học kì lớp 11 và kì I lớp 12.

Điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Đại học Tài nguyên và Môi trường

Trường tuyển 2.430 chỉ tiêu ở trụ sở chính tại Hà Nội và 240 chỉ tiêu học tại phân hiệu Thanh Hóa. Trong đó, chỉ tiêu xét theo kết quả học tập lớp 12 THPT ở hai trụ sở lần lượt là 1.225 và 120.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 theo thang 30 đối với từng môn của từng tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển này là 18.

Điểm trúng tuyển dựa trên học bạ đối với thí sinh thi THPT quốc gia năm 2019 (tốt nghiệp THPT năm 2019) như sau:

Điểm trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 (giai đoạn 1) năm 2019 theo kết quả học tập lớp 12, áp dụng cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2019. Có 55 thí sinh diện này trúng tuyển.