Những câu lạc bộ (CLB), diễn đàn lý luận trẻ trên mạng Internet nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về các phong trào thanh thiếu nhi ở nhiều lĩnh vực. Nâng cao kiến thức và thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến trẻ em. Ngoài ra, tại những diễn đàn này các bạn nhỏ sẽ có cơ hội được tham gia phản biện trên không gian mạng xã hội, phản bác lại những thông tin sai trái đăng tải trên các trang mạng xã hội; tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp không chỉ trong trường lớp mà còn cả ngoài xã hội. Hay đơn giản hơn là có thể trở thành một "địa chỉ đỏ" để các bạn nhỏ nói lên tâm tư, nguyện vọng; có thể nhận được những chia sẻ đúng đắn nhất hoặc là nơi các bạn lên tiếng để bảo vệ mình. Để làm được điều đó, để hiểu và chia sẻ với nhau một cách phù hợp nhất chính là các bạn nhỏ. Vậy làm sao để các bạn hiểu và làm chủ thật tốt những diễn đàn, những CLB lý luận trẻ?

Trẻ em có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp của mình tại các diễn đàn...

Để có thể tự làm chủ được CLB, diễn đàn lý luận trẻ... các bạn nhỏ cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tổ chức hoặc tham gia các buổi sinh hoạt tọa đàm trực tuyến. Tại đó, các bạn nhỏ sẽ chủ động tham gia và nêu quan điểm, ý kiến cá nhân về những nội dung liên quan đến các vấn đề như: Quyền tham gia của trẻ em tại nhà trường, gia đình và xã hội; Những bất cập khi các bạn nhỏ thiếu hiểu biết trong việc sử dụng mạng xã hội; Vấn đề bạo lực học đường; Kỹ năng cho các bạn nhỏ v.v..

Một diễn đàn hay một CLB hoạt động tốt cần có một ban quản trị tốt. Việc tuyển chọn các quản trị viên phải được thực hiện nghiêm túc, quy tụ được những tấm gương sáng, có uy tín và có khả năng lãnh đạo. Ban quản trị cần nắm rõ những kiến thức, quyền lợi để định hướng nội dung phát triển cho diễn đàn; đồng thời thường xuyên được tập huấn, trao đổi thông tin với các cô, chú có trách nhiệm liên quan.

... hoặc thông qua hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật.

Diễn đàn có thể là những buổi sinh hoạt Chi đội, Chi đoàn, bảng tin, hòm thư của lớp, nhà trường với nòng cốt là cán bộ lớp; hay lớn hơn là các trang web, fanpages chính thức của Hội đồng trẻ em các cấp…

 

Khoản 2, Điều 74, Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) quy định:

Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật; Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác.