Đối với iPhone sử dụng hệ điều hành iOS 9 trở về trước, bạn có thể chặn tin nhắn trực tiếp tại phần chi tiết của tin nhắn bên trong ứng dụng Messages (Tin nhắn). Tuy nhiên, giờ đây, bạn cần phải thêm số điện thoại muốn chặn vào danh bạ và sau đó chặn số đó trong Settings (Cài đặt). Dưới đây là những bước thực hiện.   

Kích hoạt tính năng lọc thư rác

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (Cài đặt) / Messages (Tin nhắn), sau đó kích hoạt ON ở tùy chọn Filter Unknown Senders (lọc người gửi không xác định). Sau khi bạn bật tính năng này, iMessage sẽ không hiển thị thông báo và chuyển tin nhắn của những người gửi không nằm trong danh bạ vào một thư mục riêng biệt. Từ đây, bạn sẽ hạn chế được tối đa toàn bộ những tin nhắn rác đã gây phiền phức suốt thời gian qua.

Tạo liên hệ mới

Bạn mở tin nhắn đến từ số điện thoại cần chặn, bấm lên số điện thoại rồi chọn nút Info (Thông tin) hình chữ i. Tiếp đến, bấm lên số điện thoại lần nữa và chọn Create new contact (Tạo liên hệ mới). Đặt tên cho số điện thoại và nhấn nút Done (Xong) để hoàn tất việc thêm thêm số đó vào danh bạ.

Chặn tin nhắn từ liên hệ này

Để chặn tin nhắn từ liên hệ bạn vừa tạo, hãy mở Settings (Cài đặt) từ màn hình chính và chọn Messages -> Blocked (Bị chặn) -> Add new (Thêm mới). Sau đó, bạn nhập tên của liên hệ vừa tạo vào ô tìm kiếm và chọn liên hệ tương ứng từ danh sách kết quả. Liên hệ đó sẽ bị thêm vào danh sách chặn của điện thoại.

Bạn sẽ không còn nhận được những cuộc gọi, tin nhắn, làm phiền từ những người trong danh sách này nữa.