Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT trong Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020  vào ngày 6/8 cho thấy, trong năm học 2018-2019,  Bộ đã ký kết 21 văn bản hợp tác với nước ngoài, trong đó 6 văn bản cấp Chính phủ, 15 văn bản thuộc cấp bộ.

Gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam 1

Ảnh minh họa

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học đã tạo điều kiện cho các trường đại học có uy tín nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam, tăng cường các hoạt động đầu tư, hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.

Cả nước hiện có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên tổng số 27.353 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế. Để tăng cường hội nhập quốc tế, năm học 2018 - 2019, nhiều địa phương trong cả nước đã mở rộng dạy chương trình song ngữ tại các trường phổ thông, liên kết với gần 550 chương trình và trên 340 cơ sở quốc tế để mở rộng các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Tuy nhiên, hoạt động hội nhập được diễn ra mạnh mẽ chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.