Theo đó, kể từ sau ngày 6/9, Hà Nội sẽ chia theo 3 vùng giãn cách khác nhau. Trong đó “vùng đỏ” – vùng phong tỏa và có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy”.

Đối với các vùng còn lại như “vùng cam” và “vùng xanh” sẽ giảm xuống thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg (15+) của Thủ tướng chính phủ để phục hồi sản xuất và hỗ trợ cho “vùng đỏ’.

Vậy thế nào là “vùng xanh”, “vùng đỏ”? Theo Quyết định 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 4 cấp độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc: xanh, đỏ, vàng, cam.

Bản đồ yếu tố dịch tễ tại Hà Nội.
Bản đồ yếu tố dịch tễ tại Hà Nội.

1. “Vùng đỏ” tức là vùng có nguy cơ rất cao và tồn tại các yêu tố dịch tễ sau: 

- Cấp xã có F0 chưa rõ nguồn lây hoặc đã xác định được nguồn lây nhưng lại nằm trong khu vực có tiếp xúc lớn như trường học, bệnh viện hay chợ dân sinh...

- Cấp huyện có 30% số xã có nguy cơ rất cao hoặc 50% số xã có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, nếu huyện có nguồn lây khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 50% số xã thì cũng được gọi là vùng đỏ.

- Với cấp tỉnh, có 30% số huyện có nguy cơ rất cao hoặc 50% số huyện có nguy cơ cao. Ngoài ra, tỉnh có ổ dịch lớn khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trên 50% số huyện và lây sang các tỉnh khác thì tỉnh đó được gọi là vùng đỏ.

2. “Vùng cam” được gọi là vùng nguy cơ cao và tồn tại các yếu tố dịch tễ sau:

- Cấp xã có F0 chưa rõ nguồn lây hoặc đã xác định được nguồn lây nhưng F0 lại nằm trong khu vực có mật độ dân cư cao hoặc mức độ tiếp xúc lớn như trường học, bệnh viện, chợ dân sinh. Hoặc liền kề với xã hoặc địa bàn có điều kiện qua lại thuận tiện được đánh giá nguy cơ rất cao.

- Cấp huyện có 30% số xã trở lên có nguy cơ cao hoặc 50% số xã trở lên có nguy cơ hoặc tồn tại một xã có nguy cơ cao. Nếu huyện đó có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lây nhanh trên 20% số xã thì cũng được gọi là vùng cam. Hoặc có khu công nghiệp có ca nhiễm với mức độ tiếp xúc cao và khó truy vết được nguồn lây.

- Cấp tỉnh có 50% số huyện trở lên ở mức độ nguy cơ hoặc có 2 huyện trở lên ở mức độ nguy cơ cao hoặc có 1 huyện có nguy cơ rất cao. Hoặc diễn biến dịch có tình huống bất thường chưa lường trước được trong khi năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị chưa đảm bảo và chưa đáp ứng được ngay, cần tạm thời đặt trong trạng thái nguy cơ cao hơn.

3. "Vùng vàng" được gọi là vùng nguy cơ và tồn tại một trong các yếu tố dịch tễ sau:

- Cấp xã có F0 xác định được nguồn lây trong cộng đồng, có F1, người đi về từ vùng có dịch, từ các nhà máy, chợ dân sinh, bệnh viện, nơi có nguồn lây nhiễm cao. Liền kề với xã có nguy cơ cao và điều kiện qua lại thuận tiện. Hoặc cấp xã có nguy cơ thâm nhập cao từ người nhập cảnh trái phép hoặc cách ly.

- Cấp huyện trong vòng 14 ngày, số F0 xác định được nguồn lây vượt tỷ lệ 1/100.000 người. Hoặc có xã ở mức độ nguy cơ rất cao hoặc 20% xã có nguy cơ cao hoặc 30% xã có nguy cơ.

- Cấp tỉnh trong vòng 14 ngày, số F0 xác định được nguồn lây vượt tỷ lệ 1/100.000 người. Hoặc có từ 20% số xã ở mức độ có nguy cơ hoặc 50% số huyện có nguy cơ hoặc 30% số huyện có nguy cơ cao hoặc có từ 2 huyện có nguy cơ rất cao.

4. "Vùng xanh" - Bình thường mới, là những xã, huyện, tỉnh không thuộc các mức trên.

- Các cấp chính quyền căn cứ mức độ nguy cơ để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo thẩm quyền.