Một sự trùng hợp đến bất ngờ thôi mà.

Những người "anh em" không hẹn mà gặp.

Những người cùng phong cách hội ngộ.

Ô hay, mình tưởng bộ quần áo của mình là "hàng độc".

Không biết hai người có quan hệ gì không nhỉ?

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà.

Khi những người cùng ý tưởng gặp nhau.

Trùng hợp đến mức này thì "bá đạo" quá rồi.

Đâu đó trên đường đời lại có người giống mình.

Không biết mình có người anh em thất lạc nào không nhỉ?

Wow, mình đã tìm thấy người cùng điểm chung đây rồi.

Không biết có sự sắp đặt ở đây không nữa.

Xấu hay đẹp người ta cũng không nói mình tôi nữa nhé.

Những người có duyên "hội ngộ" thôi mà.

Thấy người ta làm gì cũng làm theo là sao nhỉ?

Theo Dân Việt