Mới đây, HĐND ,UBND TP Hà Nội đã có tờ trình về quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại  kỳ họp thứ hai, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI . 

gfgjfgj - Ảnh 1

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các trường công lập đã được ban hành. Mức học phí này sẽ áp dụng cho cả trường mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm trường công lập chất lượng cao).

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, năm học 2021-2022 dự kiến vẫn giữ nguyên như mức trần học phí của năm học trước.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ.

gfgjfgj - Ảnh 2

Mức học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 như sau:

(đơn vị: VNĐ/học sinh)

Cấp học Các trường ở phường, thị trấn Các trường ở nông thôn, xã Các trường ở xã miền núi
Trẻ 3 - 4 tuổi, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT 217.000 95.000 24.000
Trẻ 5 tuổi, Tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS 155.000 75.000 19.000

Mức học phí thay đổi này đã được HĐND thành phố thống nhất với đề xuất của UBND thành phố. Như vậy.  các học sinh học trực tuyến sẽ chỉ đóng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

gfgjfgj - Ảnh 3

Năm nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhiều đợt gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế. Vì vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh, phù hợp với khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh, HĐND TP thống nhất giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020 - 2021.