Theo đó, học sinh thuộc đối tượng trên ở địa bàn thành thị sẽ có mức học phí mới là 220.000 đồng/học sinh/tháng (mức cũ 155.000 đồng/học sinh/tháng, tăng 65.0000 đồng).

Học sinh ở nông thôn (trừ các xã miền núi) có mức học phí mới là 95.000 đồng/tháng (mức cũ là 75.000 đồng/tháng, tăng 20.000 đồng), trong khi học sinh thuộc các xã miền núi có mức học phí mới là 24.000 đồng/tháng (mức cũ là 19.000 đồng/tháng, tăng 5.0000 đồng).

Hà Nội đề xuất tăng mức học phí các trường công lập năm học 2019 - 2020 1

Bên cạnh đó HĐND TP.Hà Nội cũng nêu việc tăng thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội cần phù hợp với tình hình thực tế của các vùng. Mức tăng tuy không quá cao nhưng cũng ảnh hưởng đến các gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn. Tăng học phí cần gắn với nâng cao chất lượng giáo duc, giảm tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay. Đồng thời cần có quy định quản lý công tác thu, chi tài chính của các trường giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lâp.

Số tăng học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2019 - 2020 với mức thu học phí năm học 2018 - 2019): Một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.