Văn bản do ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kí, yêu cầu các đơn vị thực hiện 6 vấn đề.

Trong đó, văn bản nêu rõ, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2019- 2020.

Phổ biến cho phụ huynh hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, vui chơi trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, sao cho an toàn và thiết thực.

“Nghiêm cấm các trường tựu trường trái quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2019 - 2020 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp”, văn bản nêu rõ.

Các trường tại Hà Nội chỉ được tổ chức ôn tập văn hóa và phụ đạo sau ngày 1/8

Ngoài ra, văn bản cũng quy định, các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho các đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo; quản lý chặt chẽ việc dạy học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành.

Thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức sau ngày 1/8.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường không đúng thời gian quy định, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.

Theo Dân trí