Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 tại Hà Nội cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm khó lường, trước tình hình này Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 gửi Phòng GD&ĐT cũng như các đơn vị trường học, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

 - Ảnh 3

Cụ thể, các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến. Thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu: “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh cần duy trì và nâng cao thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế. 

Đồng thời, các đơn vị cũng lên kế hoạch bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% làm việc tại đơn vị, 50% làm việc tại nhà). 

Các cơ sở giáo dục không tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh, trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Không tham gia tụ tập đông người (từ 10 người trở lên) và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại địa điểm công cộng. Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu các trường học chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid - 19,  sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan y tế để tiêm vắc xin ngừa Covid - 19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh trước khi các em được quay trở lại trường học tập, nhà trường cần duy trì việc phối hợp với gia đình, quan tâm các em hơn. Nhà trường thống nhất với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có triệu chứng nhiễm Covid -19 phải báo ngay với cơ quan y tế địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.

 - Ảnh 3

Về việc cho học sinh quay trở lại trường, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã hoàn thiện kịch bản cho học sinh học trực tiếp. Tuy nhiên bối cảnh xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, để đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho các em và toàn xã hội, Sở cần cân nhắc thêm.