Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về việc tiếp tục dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch COVID-19, năm học 2019-2020.

Mục tiêu trọng tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội là bằng mọi biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 100% học sinh được học tập qua internet.

Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục lên kế hoạch học qua internet trước 10/4 1

Để đạt mục tiêu này, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học thực hiện theo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về học liệu, về tổ chức hoạt động dạy học và quản lý học sinh…

Nhằm bảo đảm chất lượng việc dạy học qua internet đối với học sinh, toàn bộ các bài học qua internet của giáo viên phải được tổ chuyên môn, nhà trường góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng thời giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua intemet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị, đảm bảo theo đúng các quy định.

Đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học phối hợp với các tổ chức giáo dục trên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến tại đơn vị và báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục phổ thông) trước ngày 10/4/2020.