Bằng cách sử dụng phương thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, học sinh phải làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp với 2 môn Ngoại ngữ và Vật lý.

Điểm xét trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐXT= (điểm bài thi 1 + điểm bài thi 2) X 2 + điểm bài thi tổ hợp + Điểm cộng thêm

Trong đó: Điểm bài thi 1 và điểm bài thi 2 chấm theo thang điểm 10; điểm bài thi tổ hợp chấm theo thang điểm 20; Điểm cộng thêm: là điểm được hưởng chế độ ưu tiên và điểm nghề phổ thông (nếu có);

Nguyên tăc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyền đủ các bài thi quy định (Ngữ Văn, Toán, Tổ hợp), không vi phạm quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1,0.

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để tuyển đủ chi tiêu tuyển sinh; Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả nãm lớp 9 cao hom; có tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

Năm 2017 Trường THPT Ngô Quyền có điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 cao nhất khối không chuyên với 50,00 điểm. Thứ nhì là Trường THPT Thái Phiên với 48,00 điểm. Thứ ba là Trường THPT Trần Nguyên Hãn với 47,00 điểm. Xếp tiếp theo là các trường: THPT Lê Quý Đôn (44,00 điểm), THPT Phạm Ngũ Lão (42,00 điểm). Các trường này đều xét tuyển ở nguyện vọng 1(không có nguyện vọng 2).

Tất cả các trường còn lại trên địa bàn thành phố đều xét tuyển cả nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2), trong đó Trường THPT Kiến An có điểm xét tuyển cao nhất với NV1 là 45,00 điểm và NV2 là 48,00 điểm; thấp nhất là Trường THPT Nội trú Đồ Sơn với số điểm NV1 là 18,00 và NV2 là 37,50…

 Kim Hiền ( tổng hợp )