Theo tờ trình số 329, đối tượng sẽ được hỗ trợ là tất cả học sinh, sinh viên ở các cấp học từ giáo dục mầm non và phổ thông; giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài công lập thuộc vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Học sinh, sinh viên các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển của Hà Tĩnh dự kiến sẽ được hỗ trợ học phí trong 2 năm học. Ảnh: Trần Tuấn.

Cụ thể, học sinh, sinh viên được hỗ trợ học phí là con em của các hộ gia đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển (thuộc diện đối tượng được kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển tại văn bản số 6851 và số 7433 của Bộ NN&PTNT) không thuộc các đối tượng không phải đóng học phí hoặc được miễn học phí đã được quy định tại các văn bản khác.

Đối tượng miễn học phí theo tờ trình 329 đã được các địa phương kê khai là gần 28.000 bạn. Dự kiến, chính sách sẽ thực hiện hỗ trợ trong 2 năm học (2016 – 2017 và 2017 - 2018), với tổng số tiền khoảng trên 33,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí để hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí bồi thường của Formosa. Tại kỳ họp, nội dung tờ trình 329 đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu HĐND tỉnh trong phần thảo luận.

Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng đến hàng chục ngàn lao động tại Hà Tĩnh, nhất là đối với ngư dân. Ảnh: Trần Tuấn.

Cũng tại kì họp này, theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh sự cố môi trường do Formosa xả thải đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến đời sống xã hội trên địa bàn, từ kinh tế, xã hội, môi trường đến an ninh trật tự; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, việc làm, thu nhập, tâm lý, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khu vực ven biển.

Đến nay, công tác kê khai thiệt hại vẫn đang thực hiện khẩn trương. Số liệu tổng hợp bước đầu, sự cố môi trường đã gây ảnh hưởng đến gần 7.000 tàu khai thác thủy sản, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản, 31.500 m3 nuôi lồng bè, hơn 113 ha sản xuất muối.

Ảnh hưởng đến hơn 40.800 lao động, trong đó lao động trực tiếp bị ảnh hưởng 35.530 người (bao gồm 19.000 lao động trên tàu cá), lao động gián tiếp bị ảnh hưởng hơn 5.300 người. Khối lượng hải sản tồn kho hơn 2.000 tấn.

Theo Báo Lao Động