Học sinh Hoà Bình vượt cầu treo không có mặt sàn đến lớp 1

Cây cầu treo không có mặt sàn này nằm trên địa bàn xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc – Hòa Bình). Tại thời điểm ghi nhận, có hàng chục học sinh đi lại trên cây cầu này. Qua tìm hiểu, hàng ngày cây cầu này oằn lưng cõng hơn 200 bạn học sinh (từ mầm non đến Trung học cơ sở) của 5 xóm thuộc xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc – Hòa Bình) đi học qua.

Học sinh Hoà Bình vượt cầu treo không có mặt sàn đến lớp 2

Chiếc cầu treo đã mất hết mặt sàn.

Học sinh Hoà Bình vượt cầu treo không có mặt sàn đến lớp 3

Hàng ngày hàng trăm học sinh và người dân nơi đây vẫn phải đánh cược mạng sống của mình trên cây cầu treo này.

Học sinh Hoà Bình vượt cầu treo không có mặt sàn đến lớp 4

Nguy hiểm luôn rình rập.

Theo Kienthuc