Bộ GD-ĐT đã hai lần điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020. Ngành Giáo dục cũng phải thực hiện nhiều giải pháp để vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa duy trì nền nếp, bảo đảm chất.

[Infographic] Các mốc thời gian áp dụng cho năm học 2019-2020 1

(theo Nhân Dân)