Đánh giá việc thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học trong 5 năm qua, Bộ GD-ĐT cho biết: Tính đến năm học 2017 - 2018, chương trình tiếng Anh 10 năm đã triển khai tại 63 tỉnh thành, với trên 90% học sinh các lớp 3, 4, 5 và khoảng 40% trong đó học từ 4 tiết/tuần trở lên.

Cũng trong thời gian này, Bộ đã rà soát, điều chỉnh mục tiêu dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 .

Ngoài ra, Bộ chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, thiết thực ở các cấp học; xây dựng và ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của VN. Ở Phổ thông đã ban hành chương trình tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12) theo hướng phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh…

Theo Thanh niên