Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong: Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong: Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1

(Nguồn: TĐ Nghệ An)