Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết chỉ phát hành một đề thi minh họa.

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa công bố đề thi minh họa bài thi tổ hợp dành cho học sinh lớp 9 chuẩn bị tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019.

Năm học 2018 - 2019 là năm đầu tiên Nghệ An áp dụng bài thi tổ hợp ở Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với ba môn được lựa chọn là Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) – Sinh học – Giáo dục công dân. Theo đề thi minh họa vừa được công bố, đề thi gồm 50 câu, trong đó có 20 câu môn Tiếng Anh, hai môn còn lại mỗi môn 15 câu. Bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cấu trúc đề thi phân hóa theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết chỉ phát hành một đề thi minh họa. Yêu cầu các trường tiếp tục chỉ đạo, tổ chức cho tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên, học sinh tiếp cận, phân tích các đề thi minh họa. Nhằm nắm rõ cấu trúc, khối lượng kiến thức, mức độ phân hóa đề thi.

Từ đó giúp giáo viên, học sinh có điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy học, ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường học cần tiến hành rà soát, bổ sung kế hoạch ôn tập, trong đó chú trọng việc xác định nội dung, thời lượng, hình thức tổ chức ôn tập, lưu ý hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

Về nội dung ôn tập, cần chú ý xác định các chủ đề cần ôn của từng môn học, xác định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt; các loại/dạng câu hỏi, bài tập; hệ thống câu hỏi/bài tập ở các mức độ để giúp học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng. Có phương án phân loại học sinh để ôn tập đảm bảo phù hợp.

Bên cạnh đó, các trường cần xây dựng các hình thức cho học sinh làm quen với các dạng đề để rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh và giúp các em có định hướng tốt hơn trong ôn tập.

Hướng Dương (Tổng hợp)