Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố môn thi thứ 3 về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Đó là tổ hợp môn Ngoại ngữ - Sinh học – Giáo dục công dân.

Thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 sẽ phải làm 3 bài thi là Toán, Ngữ Văn và bài thi tổ hợp (với 3 môn thành phần là Ngoại ngữ, 1 môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và 1 môn thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội). Bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đây là năm đầu tiên, Nghệ An triển khai tuyển sinh lớp 10 bao gồm cả bài thi tổ hợp. (Ảnh minh họa)

Về hình thức thi, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn. Bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Thời gian làm bài thi đối với môn Toán và Ngữ văn là 120 phút và 90 phút đối với bài thi môn tổ hợp.

Về điểm bài thi: Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi và được chấm theo thang điểm 0 - 10 và nhân hệ số 2. Điểm của bài thi tổ hợp là tổng điểm của tất cả các câu trong bài thi, mỗi câu 0,2 và nhân hệ số 1.

Kỳ thi lớp 10 ở Nghệ An năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6, 7/6/2018.

Ngọc Hà (Tổng hợp)