Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 1

Giáo viên, sinh viên, công nhân viên... ở Đại học Bách Khoa ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng ở Hà Nội năm 1966. Ảnh: Getty Images.

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 2

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images.

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 3

Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 4

Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông, ngày 22/11/1967.

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 5

Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 6

Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 7

Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Corbis.

Những bức ảnh cực quý về Nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ 8

Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis.

Theo Kiến thức