Bên cạnh những phát minh mang lại lợi ích cho cộng đồng, không ít công trình mang tính "tự hủy" khiến người chứng kiến "xỉu up xỉu down" và chỉ biết thốt lên: "Cuộc sống mà!"

Ô tô kết hợp cùng móc treo quần áo chăng?
Ô tô kết hợp cùng móc treo quần áo chăng?
Trông mình có ngầu không nè?
Trông mình có ngầu không nè?
Đảm bảo êm ái thoải mái như ngồi ô tô luôn.
Đảm bảo êm ái thoải mái như ngồi ô tô luôn.
Ai dám đeo khẩu trang kiểu này không?
Ai dám đeo khẩu trang kiểu này không?
Giải trí một chút, cùng làm toán trong khi 'giải quyết nỗi buồn'
Giải trí một chút, cùng làm toán trong khi "giải quyết nỗi buồn"
Ngã xe tập thể hay gì?
Ngã xe tập thể hay gì?
Có gì đó sai sai thì phải?
Có gì đó sai sai thì phải?
Pha chở hàng không hề cồng kềnh.
Pha chở hàng không hề cồng kềnh.
Rồi thì ai dám uống nữa?
Rồi thì ai dám uống nữa?
Một sự thông minh đi vào lòng đất
Một sự thông minh đi vào lòng đất
Có chắc đây là thuốc diệt muỗi không đấy?
Có chắc đây là thuốc diệt muỗi không đấy?
Có những sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy...
Có những sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy...