Họa sĩ Vitor Nunes người Bồ Đào Nha luôn thách thức chính mình mỗi ngày. Ông luôn tìm kiếm một vật bất kì và biến nó thành một phần củ những gương mặt hài hước.

Đừng chần chờ nữa, đảm bảo chùm ảnh này sẽ khiến bạn há hốc miệng! ^^

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Phát sốt với cả tá tranh sáng tạo của họa sĩ Bồ Đào Nha

Các bạn ngưỡng mộ tài năng của họa sĩ Vitor Nunes có thể tìm Facebook hoặc Instagram của ông để theo dõi nhé!

La Habana

Nguồn: Facebook Vitor Nunes Faces