Văn phòng Ủy ban giáo dục cơ bản (Obec) đã đưa ra văn bản hướng dẫn về cách thức giáo viên có thể giảm bớt bài tập về nhà cho học sinh. Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan - Boonrux Yodpheth cho biết các giáo viên chủ nhiệm nên có kế hoạch để đánh giá học sinh của mình dựa trên cùng một bài tập về nhà. Bài tập phải phù hợp với lứa tuổi. Khi đưa ra bài tập về nhà, các giáo viên cần tính toán thời gian và nguồn lực cần thiết.

Ông Boonrux Yodpheth nói rằng, học sinh lớp 1 đến lớp 3 nên dành khoảng 30 đến 60 phút cho bài tập về nhà. Khoảng thời gian này tăng lên đến 60 khi học sinh đang theo học lớp 4,5,6. Học sinh trung học không nên dành quá 2 tiếng mỗi ngày để làm bài tập.

Thủ tướng Thái Lan cũng đã nhấn mạnh với Bộ Giáo dục, cần đưa ra hướng dẫn giảm tải bài tập về nhà cho học sinh sau khi nghe báo cáo về áp lực bài tập ở nhà đối với trẻ.

"Hiện nay trên các phương tiện truyền thông xã hội đầy rẫy những lời bình luận về việc học sinh quá tải với bài tập về nhà đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống. Học sinh sẽ chịu gánh nặng tâm lý, mất đi khoảng thời gian để phát triển những kỹ năng sống hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình", ông Boonrux nói.

Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan nhấn mạnh: "Tại các trường học lớn, giáo viên nên cố gắng phối hợp với nhau giảm tải bài tập về nhà theo hướng dẫn của Obec".

Cơ quan này sẽ theo dõi chặt chẽ các bước triển khai hướng dẫn của các trường.

Ngọc Hà (Theo The Nation)