Đố bạn hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?

Thử trí thông minh 1

1. Bàn gì không có chân?

2. Bàn gì không chân, không mặt nhưng có lời nói?

3. Bàn gì quay tròn lúc lên lúc xuống?

4. Bàn gì nóng nhất?

5. Bát gì to nhất?

6. Cái này cũng gọi là bát (ảnh), bát gì?

Thử trí thông minh 2

 

Trả lời: Các bạn bôi đen khoảng trống hoặc ấn Ctrl+A để xem đáp án nhé!

Đố hình: Số 4 không cùng nhóm. Các hình kia có quy luật chung là: 2 hình màu trắng ghép lại thành hình màu đen.

1. Bàn cờ, bàn tính…

2. Bàn bạc.

3. Bàn đạp (xe đạp).

4. Bàn ủi (bàn là).

5. Bát ô tô.

6. Bát quái.

Kính Lúp
vietbluthanh@gmail.com