Toàn cảnh cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử - Ảnh 1

(Nguồn: Dân Trí)