Báo Thiếu niên Tiền phong xin giới thiệu toàn văn thư chúc Tết Trung thu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.