Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu lại thời gian vào lớp buổi sáng cho học sinh trên địa bàn, sau nhiều ý kiến phản ánh giờ vào lớp hiện nay quá sớm. Đồng thời, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng nên nghiên cứu tăng giờ nghỉ giải lao, giảm chi phí học ngoại ngữ ở các trường.

Các trường học sắp tới cũng tăng cường tuyên truyền chống xâm hại trẻ em, các chuyên đề ngăn chặn và xử lý bạo lực học đường.

Tổ chức vận động, quyên góp sách cũ, đồ dùng học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, quan tâm nước sạch, cho nhà vệ sinh trường học. Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh, tổ chức nhiều chuyên đề với phụ huynh, học sinh, ngăn chặn và xử lý nghiêm bạo lực học đường.

Thành phố cũng giao 24 quận huyện tổ chức gặp gỡ học sinh hàng năm, lắng nghe tâm tư, đề xuất của học sinh để có giải pháp kịp thời.

Học sinh đóng góp ý kiến tại chương trình lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố với thiếu nhi đầu xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 16/2, một số học sinh đã bày tỏ mong muốn bỏ xếp hạng trong lớp, giảm áp lực thi đua cho giáo viên.

Bạn Ngô Triệu Vy, Trường THCS Linh Trung, quận Thủ Đức chia sẻ ý kiến, ngành Giáo dục cần bỏ xếp hạng học sinh trong lớp học. Theo bạn Triệu Vy, việc này khiến phụ huynh so bì thành tích con của mình với người khác, đẩy chạy đua thành tích khiến áp lực của học sinh rất lớn.