Theo đó, học sinh từ bậc tiểu học đến THPT sẽ tựu trường vào ngày 19/8. Riêng bậc học mầm non, ngày tựu trường sẽ vào ngày 5/9 và tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT, GDTX  sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM ban hành, thời gian năm học 2019-2020, bậc tiểu học sẽ có 18 tuần thực học ở học kỳ I, 17 tuần thực học ở học kỳ II, còn lại là dành cho các hoạt động giáo dục. Ngày xét hoàn thành chương trình tiểu học trước 15/6/2020.

Bậc THCS có 19 tuần thực học ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và các hoạt động giáo dục. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

Bậc THPT có 19 tuần thực hiện chương trình ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II, và các hoạt động giáo dục khác. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Bậc GDTX (hệ THPT) Sẽ có 16 tuần thực học ở học kỳ I, 16 tuần thực học ở học kỳ II. Còn lại dành cho các hoạt động giáo dục.

Theo Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020, dự kiến thành phố tăng khoảng 75.434 học sinh. Trong đó, bậc mầm non tăng 7.293, bậc tiểu học tăng 21.711, bậc THCS tăng 26.435 và bậc THPT tăng 19.995 học sinh.

Cũng như mọi năm, năm học này TP.HCM vẫn đảm bảo 100% số học sinh sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, thực tế với tốc độ dân số tăng nhanh, sĩ số học sinh tăng cao, nên TP.Hồ Chí Minh vẫn còn gặp khó khăn về giảm sĩ số học sinh/lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để đáp ứng cho chương trình Giáo dục  phổ thông mới.