Các lớp học bơi được dự kiến tổ chức từ ngày 7/7/2019 đến 31/7/2019, có sự giám sát và quản lý của các đơn vị trường học. Học sinh tham gia học bơi được miễn phí hoàn toàn tiền học phí. Chi phí tổ chức các lớp này do Sở GD&ĐT chi từ nguồn kinh phí do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cấp hỗ trợ trong năm 2019.

Các Phòng GD&ĐT được yêu cầu lập danh sách 60 học sinh tiểu học và 60 học sinh THCS chưa biết bơi, có nhu cầu và tự nguyện học bơi, được sự đồng ý của phụ huynh để gửi về Sở trước ngày 7/6.

 

Giáo viên tham gia giảng dạy được cử từ các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh, mỗi nơi 6 người, có giấy chứng nhận nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở về chương trình dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em và có kinh nghiệm dạy bơi cho học sinh tiểu học, THCS.

Ngoài tổ chức các lớp học bơi, các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học trực thuộc có hồ bơi tổ chức dạy bơi cho học sinh tại trường. Đối với các trường không có hồ bơi tại trường thì vận động phụ huynh đưa học sinh đến hồ bơi tại địa phương để học bơi.

Đây là những việc làm rất tích cực, thiết thực khi trang bị cho các bạn học sinh kỹ năng sinh tồn hữu ích, cơ bản để phòng tránh tai nạn đuối nước, nhất là trong mùa hè.