Trẻ em Pháp đến trường khi đủ 3 tuổi

Đây là nội dung kế hoạch cải cách hệ thống giáo dục được Tổng thống Emmanuel Macron công bố ngày 27/3. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, sự điều chỉnh này sẽ giúp xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng tồn tại ở các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp và những vùng nghèo trong nước, nơi có nhiều bậc cha mẹ không cho trẻ đi học. 

Theo ông Macron, biện pháp bắt buộc được triển khai từ đầu năm học 2019 sẽ giúp thu hẹp những khác biệt "không thể chấp nhận được" trong nền giáo dục của Pháp. Ông khẳng định, giáo dục tiền tiểu học là một giai đoạn nền tảng trong hệ thống giáo dục của Pháp. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Macron coi giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông.

Theo VTV.vn