1. Ma bay

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 1

2. Những cánh cửa quái vật

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 2

3. Nến trôi

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 3

4. Đèn trong túi giấy

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 4

5. Lọ xác ướp

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 5

6. Ma phát sáng

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 6

7. Tường dơi

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 7

8. Bộ xương leo tường

Tự làm đồ trang trí cho Lễ hội Halloween 8

Theo VietnamPlus