Theo đó, xét tờ trình số 1592/SGDĐT-KHTC (ngày 19/5/2022) của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí đối với các bậc THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT, thống nhất chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trên địa bàn từ năm học từ 2022-2023.

UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 - Ảnh 1
Học sinh lớp 9 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh làm hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (ngày 27/8/2021) của Chính phủ.

Song song đó, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo tờ trình tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố đúng theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 15/6.

Trước đó, tại tờ trình của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, nhằm giảm tác động do điều chỉnh mức thu học phí, Sở GD&ĐT đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo bằng mức học phí công lập cấp THCS dự kiến trình HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua theo quy định.