4 dấu hiệu thông minh theo nghiên cứu khoa học
2017-07-26 17:24:29
Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng con cả có IQ trung bình cao hơn 3 điểm so với người con kế tiếp.

Theo VnExpress/ Bussiness Insider

CON THÔNG MINH CHỈ SỐ IQ