Trong số 53 tân học viên này có 38 người là nữ và một người là người khuyết tật, phản ánh cam kết của Australia trong việc thúc đẩy cơ hội học tập cho phụ nữ và cho người khuyết tật.

53 người Việt xuất sắc nhận Học bổng Chính phủ Australia 1

Các học viên nhận học bổng chính phủ của Australia.

Những người được nhận học bổng Chính phủ Australia sẽ được đào tạo nghề, phát triển chuyên môn, nghiên cứu ngắn hạn hoặc học tập ở bậc sau đại học tại một trường đại học tùy chọn tại Australia với nhiều chuyên ngành đa dạng.

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.

Đây là học bổng toàn phần và có 80 suất học bổng dành cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín Australia trong năm 2016.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Chương trình khuyến khích nam, nữ, đặc biệt người dân tộc thiểu số, từ các tỉnh và vùng nông thôn, nếu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn nộp đơn xin học bổng.

Những ứng viên thuộc diện khó khăn – người khuyết tật và người ở vùng nông thôn nghèo theo qui định được đặc biệt xem xét.

Từ năm 1974, trên 4.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Australia bằng học bổng Chính phủ Australia. Nhiều người – Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia vẫn đang tiếp tục học tập và tạo ra những thay đổi quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam

 Đợt nhận đơn xin Học bổng Chính phủ Australia sắp tới sẽ mở vào ngày 1/2/2017 đối với học bổng Chính phủ Australia dài hạn và ngắn hạn, và vào tháng 4/2017 đối với học bổng Endeavour dài hạn và ngắn hạn.

Ngọc Hà