Có những bài toán trực quan, chỉ cần áp dụng phép tính thông thường là sẽ tìm ra đáp án, nhưng ngược lại, không ít bài toán lại đặt ra câu hỏi mẹo, khiến nhiều người "đau não" mà không thể nghĩ ra câu trả lời.

Tuy nhiên thực tế, chỉ có vấn đề Toán học nhỏ mà không tinh ý, bạn vẫn sẽ nhầm lẫn như thường. Mới đây, 1 câu hỏi Toán đã gây bão MXH Twitter vì độ gây lú của nó:

"Một meme Toán học thực sự hài hước hơn là ngu ngốc:

230 - 220 x 0,5 =

Có thể bạn sẽ không tin nhưng đáp án chính là 5!".

Bài toán khiến người thông minh nhất thế giới cũng phải đau não:
Ảnh: Hồ Công Thái

Nhiều người người đọc xong đã vội "giãy nảy" lên: 230 - 220 x 0,5 = 120 cơ mà? Sao lại bằng 5 được.

Vấn đề chính là dấu chấm than đấy (!).

Đáp án đúng là 5! (5 giai thừa) = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120.

Nếu bạn cũng nhầm lẫn thì không phải ngại đâu. Vì dưới bài bình luận này, nhiều netizen cũng thành thật thú nhận đã nhầm đáp án 5 với 5! đấy. Thế mới thấy Toán học thú vị cỡ nào, chỉ thêm một dấu chấm than (dấu giai thừa) thôi cũng đã khiến bài toán trở nên hoàn toàn khác.

Giai thừa: Là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên.

- Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên đầu tiên. Giai thừa phổ biến trong các phép toán tổ hợp - xác suất được học trong chương trình kiến thức lớp 11 và 12 hiện hành.

- Công thức: n! = 1x2x3x...n

Ví dụ: 4! = 1x2x3x4 = 24

5! = 1x2x3x4x5 = 120

Đặc biệt với n = 0, người ta quy ước: 0! = 1.