Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển Đức - Việt Nam. Trong chương trình hợp tác, KfW được sự uỷ nhiệm của Chính phủ CHLB Đức thực hiện các dự án về hợp tác tài chính, trong đó có lĩnh vực y tế và an sinh xã hội (ASXH).

BHXH&BHYT: Thúc đẩy hợp tác an sinh xã hội 1

Chuyên gia KfW Steffen Flessa cho biết, được sự uỷ nhiệm của Chính phủ Đức, thời gian qua, KfW đã tài trợ vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam trong cả công tác y tế dự phòng thông qua các chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS, cúm gia cầm... lẫn công tác chăm sóc sức khoẻ người dân đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc tài trợ nâng cấp trang thiết bị y tế và nhân lực y tế ở tất cả các tuyến từ trung ương đến tuyến xã nhằm cải thiện sự tiếp cận của người dân, đặc biệt là người nghèo và người yếu thế tới hệ thống y tế chất lượng hơn. Đến thời điểm hiện tại, nhiều dự án đã hoàn thành và có kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH Việt Nam và chuyên gia KfW đã cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến chính sách BHYT, đầu tư cho lĩnh vực y tế, phân bổ chi phí KCB BHYT từ các nguồn tài chính (sự đóng góp của người tham gia, người sử dụng lao động, và từ ngân sách nhà nước...), chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với y tế và ASXH...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của CHLB Đức nói chung và đặc biệt là sự hỗ trợ, tài trợ về tài chính của KfW cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội. Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, Phó Tổng Giám đốc mong rằng, Chính phủ Đức và KfW sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo ASXH tại Việt Nam.

TNTP(Theo http:src="//www.baohiemxahoi.gov.vn/)

HỎI – ĐÁP:

- Bạn có biết ở nước ta có bao nhiêu loại hình bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay ở Việt Nam có 2 loại hình bảo hiểm y tế:

- Bảo hiểm y tế xã hội, mang tính xã hội không vì mục đích lợi nhuận và được Nhà nước tổ chức thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. Mọi người dân phải bắt buộc tham gia BHYT theo Luật BHYT.

- Bảo hiểm y tế thương mại, mang tính kinh doanh, hoạt động có lợi nhuận theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010. Hiện tại có nhiều doanh nghiệp Bảo hiểm trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai loại hình BHYT này.

TNTP(Theo Chinhphu.vn)