Bộ GD&ĐT căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định đã cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu "Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều".

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều 1

SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều

Mới đây, Nhà xuất bản Đại Học sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo, tháng 11/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định phê duyệt sử dụng 5 bộ SGK lớp 1, trong đó có sách Tiếng Việt 1, thuộc bộ sách Cánh Diều.

Thực tế triển khai bước đầu ở các cơ sở giáo dục dạy sách Tiếng Việt 1 (bộ sách Cánh Diều) cho thấy giáo viên và học sinh thực hiện kế hoạch dạy học một cách chủ động và khá thuận lợi.

Trong thời gian qua, có những ý kiến phản ánh một số ngữ liệu dùng trong sách chưa phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cùng các tác giả sách đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến với tinh thần cầu thị, tổ chức biên soạn Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1.

“Tài liệu bao gồm một số ngữ liệu để giao viên sử dụng thay thế bài đọc, bài tập chưa phù hợp và hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài đọc”, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo.

Theo đó, bản chỉnh sửa dài 12 trang, trong đó thay thế 12 bài đọc như: Lỡ tí ti mà (trang 53) thay bằng bài Nhớ bố; bài Ve và gà (trang 67) thay bằng bài Bờ Hồ; Cua, cò và đàn cá 1 (trang 115) thay bằng bài Kết bạn; Cua, cò và đàn cá 2 (trang 117) thay bằng bài Hồ Sen; Hai con ngựa 1 (trang 157) thay bằng bài Gà mẹ, gà con…

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều 2

Bảng đối chiếu văn bản và từ ngữ thay thế hoặc loại bỏ.

Ở phần điều chỉnh từ ngữ, nhóm tác giả bỏ một số từ; thay thế một số từ. Ví dụ, bỏ các câu như: Bê be be; ngủ, ti vi, thở hí hóp, hí hóp, kêu.

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều 3

Một bài đọc được thay thế

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều 4

Gà mẹ, gà con thay bài Hai con ngựa 1

Bộ GD&ĐT phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều 5

Bài Phố thợ nhuộm thay bài Qụa và chó

Thay thế các từ ngữ như: Qùa quà thành quạ quạ; dưa đỏ thành quả dưa; Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ thành Nó la cà chỗ nọ, chỗ kia; Giữa trưa, chị quạ quà quà: A, thỏ thua rùa thay thành Giữa trưa, rùa đã bỏ xa thỏ. Thỏ thua rùa; Gà nhép thay bằng Gà nhí; Tổ của nó nhỏ như hộp diêm mà đẹp thành Tổ của nó nhỏ mà đẹp lắm…

(theo Tiền Phong)