Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có trên 6.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Trường hợp các thí sinh dự thi là các F đang phải cách ly theo quy định, sở sẽ tổ chức thi nhiều đợt. Các thí sinh này sẽ được bố trí các phòng thi, hội đồng thi và đề thi riêng cho từng nhóm thí sinh thuộc diện F1, F2... để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

 - Ảnh 6

 

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác. Xem đáp án chính xác ở bên dưới đề

Đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

            Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022.
wc_3_2dep
wc_4_2dep
wc_5_2dep
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022.
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022.

Như vậy trong ngày 5/6 các thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ Văn và Toán. Ngày mai 6/6 các thí sinh sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh (không chuyên) vào buổi sáng trong 60 phút. Chiều các thí sinh thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý trong 150 phút. Môn Hóa học và các môn ngoại ngữ chuyên sẽ làm trong 120 phút.