Theo đó, sau 8 năm đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khóa XIV, nay Chính phủ sẽ báo cáo cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện để đại biểu Quốc hội thảo luận.

Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo toàn diện về đổi mới sách giáo khoa - Ảnh 1
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Yêu cầu này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra sau khi có dư luận trái chiều trong việc tổ chức học môn lịch sử như một môn tự chọn ở chương trình THPT.

Một nội dung khác Chính phủ cũng cần chuẩn bị báo cáo là tình hình năm học 2021-2022. Trong đó cần tập trung các nội dung như: tổ chức cho học sinh đi học trở lại, khả năng thích ứng và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; bảo đảm phương thức tổ chức dạy và học; giảm tải nội dung, chương trình học tập; công tác tổ chức thi cuối năm; kỳ thi Trung học phổ thông, xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng; bảo đảm chất lượng dạy và học, thi, tuyển sinh và an toàn cho học sinh...

Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo toàn diện về đổi mới sách giáo khoa - Ảnh 1
Phiên họp 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều vấn đề sát sườn với năm học chịu tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19 như vậy, nhưng phần nội dung này theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu chỉ tự nghiên cứu tài liệu, chứ không được tổ chức thảo luận như đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông.