Đây là sản phẩm hợp tác giữa WowWee và Sesame Workshop. Khuôn mặt của robot có hình nhân vật trong bộ phim "Seasame Street". Nhiệm vụ của robot này là giúp cho trẻ em nhận biết cách lập trình.

Chú robot dễ thương vui chơi cùng trẻ em 1

Robot EMOJI.

Tên của chú robot này là EMOJI, nhiệm vụ của chú là làm việc cùng với một ứng dụng của WowWee. Chú ta sẽ dạy chúng mình nền tảng cơ bản trong việc lập trình thông qua những hình ảnh và cảm xúc dễ thương. Trẻ em sẽ học tập thông qua các trò chơi, EMOJI sẽ di chuyển xung quanh, phản ứng với các kích thích thích và khuyến khích sự tiến bộ của trẻ.

Phát ngôn viên của WowWee nói với trang Masable, rằng họ đang hợp tác với Sesame Workshop để cho ra đời sản phẩm mang những nét của nhân vật trong "Seasame Street", cộng với những công nghệ giúp trẻ em tập trung hơn.

Chú robot dễ thương vui chơi cùng trẻ em 2

Mặc dù ứng dụng cho EMOJI vẫn đang trong quá trình phát triển nhưng hãng này tự tin sẽ tung được sản phẩm ra thị trường vào tháng 9/2017.

EMOJI nằm trong số nhiều sản phẩm trong những năm gần đây hướng tới việc dạy lập trình cho trẻ em. Trong tháng 7, Apple cũng đã phát hành Swift Playground - một ứng dụng iPad dạy cho trẻ em lập trình.

TP

Nguồn: Masable