Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã quyết định đổi mới đề thi theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tiễn.

Để các thầy cô giáo và các bạn học sinh chủ động trong học tập và ôn luyện, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra đề thi minh họa như sau:

Có nhiều đổi mới trong đề thi minh họa môn Toán vào lớp 10 1

Có nhiều đổi mới trong đề thi minh họa môn Toán vào lớp 10 2

Đề thi Toán vào lớp 10 gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm với các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa: Hàm số, đồ thị hàm số, phương trình, hệ phương trình, tỷ số lượng giá, diện tích hình khối...

Các câu hỏi đa số được lồng ghép kiến thức thực tiễn, kiến thức ở lính vực khác như: tính lãi suất, dung dịch, quang, điện, thấu kính (Vật lý), quỹ đạo Trái Đất (Địa lý)...

Với đề thi minh họa này, yêu cầu các bạn học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa kết hợp các lĩnh vực thực tế khác..

Nhìn chung đề thi minh họa môn Toán không còn đặt nặng về kiến thức hàn lâm mà đề bài xuất hiện các tình huống từ thực tiễn. Bên cạnh đó đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc, tư duy, phân tích, phản biện một vấn đề. Cũng cần có kỹ năng thực hành đo đạc, tính toán, biết phân biệt số đúng, số gần đúng, biết đặt ẩn đưa về phương trình, hệ phương trình...

Theo như dự kiến Sở  GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh sẽ công bố đề thi minh họa một lần nữa vào đầu học kỳ 2 để giúp học sinh làm quen với sự đổi mới.

Ngọc Hà