Do dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến việc học nên UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định tổ chức thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, thang điểm 10 và điểm thi nhân hệ số 2. Còn bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 45 phút, thang điểm 10 và điểm nhân hệ số 1.

Riêng trường THPT Trần Phú, thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ thi thêm 1 môn chuyên ngoài 3 môn thi chung như khi thi vào trường THPT công lập. Đối với các trường THPT ngoài công lập, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng phương án tuyển sinh, báo cáo Sở GD&ĐT để phê duyệt trước khi thực hiện.

Tại Hưng Yên, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp. Trong đó, bài thi tổng hợp gồm 3 môn tổng hợp trong một bài thi (tiếng Anh; môn Khoa học tự nhiên - Vật lý, Hóa học hoặc Sinh học; môn Khoa học xã hội - Lịch sử, Địa lý hoặc GDCD). Sở GD&ĐT quyết định chọn ngẫu nhiên một môn trong số các môn Khoa học tự nhiên và một môn trong số các môn Khoa học xã hội và thông báo cho thí sinh sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học.

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Hưng Yên thực hiện làm 4 bài thi. Trong đó có 3 bài thi chung cùng đề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và một bài thi môn chuyên. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi bài thi chuyên môn đó.

Danh sách các tỉnh công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THTP công lập với 3 môn thi - Ảnh 1

Tại Ninh Bình, thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp. Trong đó, bài thi tổ hợp sẽ có tiếng Anh và 2 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD. Giám đốc Sở GD&ĐT chọn và công bố tổ hợp các môn thi bài thi tổ hợp chậm nhất vào ngày 15/4. Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 bài thi với 3 bài thi đại trà và 1 bài thi chuyên.

Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập ở Phú Thọ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Thời gian làm bài đối với môn Toán là 120 phút, môn tiếng Anh là 90 phút. Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên Hùng Vương thi thêm môn thứ 4 (môn chuyên), thời gian làm bài là 150 phút.

UBND tỉnh Nam Định quyết định học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh thi vào các trường chuyên của tỉnh sẽ tham gia thi 4 môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập ở tỉnh Thái Nguyên thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Nếu đăng ký xét tuyển vào trường chuyên thí sinh sẽ thi thêm một môn chuyên. Cấu trúc các môn thi đã được Sở GD&ĐT công bố để thí sinh tham khảo.

Kon Tum tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập theo hình thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển. Thí sinh dự thi sẽ thực hiện làm 3 bài thi của các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh vào ngày 13 và 14/6.

Trong đợt xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập tới, tỉnh Khánh Hòa quyết định tổ chức cho thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và thêm môn chuyên nếu thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường chuyên.

Tại Quảng Trị, các trường có số lượng đăng ký dự tuyển vượt 5% so với chỉ tiêu tổ chức xét tuyển kết hợp thi tuyển. Những trường còn lại chỉ xét tuyển. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 sẽ gồm các môn thi: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh thi trường chuyên làm thêm bài thi môn chuyên.

Tùy điều kiện thực tế ở Vĩnh Long, Sở GD&ĐT thực hiện phương án tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Học sinh bắt buộc thi 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Đối với lớp 10 THPT chuyên, học sinh sẽ thi thêm môn chuyên.

Tại Bình Dương, thí sinh thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh để xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập. Thời gian thi vào ngày 1 và 2/6. Những thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm môn chuyên vào các ngày 3 và 4/6. Tại thời điểm xét tuyển, giám đốc Sở GD&ĐT quy định về điều kiện xét trúng tuyển đối với những học sinh không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 do chịu ảnh hưởng từ yếu tố khách quan như bệnh nặng phải nhập viện, do dịch bệnh, thiên tai.

UBND thành phố Cần Thơ cũng đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Thí sinh sẽ dự thi 3 bài thi gồm Toán (thời gian 120 phút), Ngữ văn (thời gian 120 phút) và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thời gian 60 phút). Kỳ thi được tổ chức vào ngày 7/6 với môn thi là Toán và Ngoại ngữ, ngày 8/6 sẽ thi môn Ngữ văn. Thí sinh thi môn chuyên vào ngày 9/6.