Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đem lại kết quả tích cực, số học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế hằng năm đều tăng.

Kết quả năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 1

(Ảnh minh họa)

Để triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 19/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội tỉnh) tập trung thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn trong đó: giao chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục;

Đưa chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị;

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên;

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trước thềm năm học mới 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

Thứ ba, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

 Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 2

(Ảnh minh họa)

Công văn số 2633/BHXH-TT cũng nêu rõ các nội dung tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên mà các địa phương cần tập trung triển khai như:

- Tuyên truyền ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách Bảo hiểm y tế nói chung và Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng. Trong đó, chú trọng lợi ích của học sinh, sinh viên khi tham gia Bảo hiểm y tế.

- Tuyên truyền việc thực hiện Bảo hiểm y tế là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền việc quỹ Bảo hiểm y tế hỗ trợ y tế trường học thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền việc quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đối với người có thẻ Bảo hiểm y tế, trong đó có đối tượng là học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình thực tiễn về dịch COVID-19 tại địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trong Ngành tăng cường truyền thông chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên các kênh truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Ngành; đăng tải tin, bài, phóng sự, video, infographic về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên mạng xã hội; xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông và phối hợp với các đơn vị ngoài ngành tích cực tuyên truyền về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên…

Năm học mới 2020-2021 chuẩn bị bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước, để học sinh, sinh viên được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của Ngành Bảo hiểm xã hội rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo.