Thời gian gần đây, tại các bệnh viện ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp bệnh nhân tới khám hậu COVID-19. Nhiều người trong số này không ít người băn khoăn về liệu mình có được bảo hiểm y tế chi trả phí khi đi khám, chữa bệnh hậu COVID-19.

Theo quy định hiện hành, người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Do vậy, các trường hợp khám và điều trị hậu COVID-19 cũng sẽ được thanh toán chi phí tương ứng với các mức khác nhau tùy vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Đi khám bệnh hậu COVID-19, người dân có được bảo hiểm y tế trả chi phí không và hạn mức ra sao? - Ảnh 1
Ngày càng nhiều người có nhu cầu khám bệnh hậu COVID-19

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, người bệnh sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

Đi khám, chữa bệnh đúng tuyến: Người sẽ được thanh toán chi phí trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế với mức hưởng như sau:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh dành cho các trường hợp là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo; người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở…

- 95% chi phí khám, chữa bệnh dành cho những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ cận nghèo…

- 80% chi phí khám, chữa bệnh dành cho các đối tượng khác.

Đi khám, chữa bệnh trái tuyến: Nếu tự đi khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến mà không có giấy giới thiệu thì tùy tuyến khám chữa bệnh mà người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh. 

Mức hưởng trái tuyến này được áp dụng đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi cả nước 

Ngoài ra, những trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh hậu COVID-19.