HĐND TP. Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Dự kiến học phí tại Hà Nội tăng gấp đôi từ năm học tới - Ảnh 4

Năm nay, mức học phí được phân chia theo 4 vùng thay vì 3 vùng như năm ngoái.

Trong đó, vùng 1 bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thuộc các quận và các phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Vùng 2 là địa bàn thị trấn thuộc các huyện của thành phố Hà Nội. Vùng 3 bao gồm xã thuộc thị xã Sơn Tây và các xã thuộc huyện của thành phố Hà Nội (trừ các xã miền núi). Vùng 4 gồm các xã miền núi thuộc các huyện của thành phố Hà Nội.

Học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi năm học 2022-2023 ở vùng 1 và vùng 2 là 300.000 đồng, với vùng 3 là 100.000-200.000 đồng, vùng 4 là 50.000-100.000 đồng/tháng.

Trong 3 năm học sau đó, học phí tăng theo từng năm. Cụ thể như sau:

Dự kiến học phí tại Hà Nội tăng gấp đôi từ năm học tới - Ảnh 1
Dự kiến học phí tại Hà Nội tăng gấp đôi từ năm học tới - Ảnh 2

Quy định mức học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này dùng làm căn cứ để thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Như vậy, trừ bậc THPT, ở các bậc học còn lại, học phí tăng gấp đôi. Năm học 2021-2022, học phí tại các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên đối với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT nằm trong khoảng 24.000-217.000 đồng/tháng.

Phụ huynh có con học lớp mẫu giáo 5 tuổi và THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS đóng 155.000 đồng/tháng nếu ở vùng thành thị, 75.000 đồng/tháng ở vùng nông thôn và 19.000 đồng/tháng ở miền núi.

Năm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành; mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Dự kiến học phí tại Hà Nội tăng gấp đôi từ năm học tới - Ảnh 1
Trần học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (gồm cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập; không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), hội đồng nhân dân đưa ra dự kiến mức trần.