Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 19 cuốn cho 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

SGK Toán lớp 2 của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn trong danh mục SGK của Hà Nội
SGK Toán lớp 2 của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn trong danh mục SGK của Hà Nội

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 do Thành phố phê duyệt gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Các cuốn SGK trong danh mục Hà Nội phê duyệt được lựa chọn từ các bộ sách của các nhà xuất bản (NXB): NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Sư phạm; NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 căn cứ trên tổng hợp đề xuất từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và danh mục SGK do Bộ GD&ĐT đã phê duyệt. Các giáo viên được tham gia lựa chọn SGK của môn học mình đảm nhận theo hình thức bỏ phiếu kín. Các đơn vị, cơ sở giáo dục đã bám sát hai nhóm tiêu chí cơ bản do UBND thành phố quy định gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã phê duyệt trên tới các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã để phổ biến tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Trên cơ sở danh mục SGK do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021-2022.