Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023.

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023 - Ảnh 2

Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội trình Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội năm học 2022-2023.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân TP. ban hành Nghị quyết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.